ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ριζαρίου 1 & Μ. Ασίας, 15233 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 8178281-2, Fax 210 6828376
E-Mail ppeaps@otenet.gr

Το περιοδικό "Πυροσβεστική Επιθεώρηση" εκδίδεται κάθε δίμηνο από το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος της Ελλάδος σε 14.500 αντίτυπα. Από αυτά τα 9.000 διατίθενται σε πυροσβεστικούς υπαλλήλους και τα υπόλοιπα σε πολίτες και φορείς που έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο του πυροσβέστη ή δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτικής προστασίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι συνδρομητικό, σε σχήμα A4 (21 x 29) και έχει 52-56 σελίδες. Το εξώφυλλο, τα εσώφυλλα του εξωφύλλου και όλες οι σελίδες εκτυπώνονται τετράχρωμες. Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι 18 x 25 cm.
Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις θα πρέπει να είναι πυροσβεστικού περιεχομένου και οι τιμές είναι καθορισμένες ως εξής:

Θέση/σχήμα Τετράχρωμη
Οπισθόφυλλο 600,00 €
1ο εσώφυλλο εξωφύλλου 560,00 €
2ο εσώφυλλο εξωφύλλου 520,00 €
Ολοσέλιδη 440,00 €

1/2 σελίδας

220,00 €

1/4 σελίδας 120,00 €
Για όσους επιθυμούν τρεις συνεχείς καταχωρήσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπτωση 10%, και έξη συνεχείς καταχωρήσεις 20%. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται με αγγελιόσημο 20% και Φ.Π.Α. 19%.
Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φίλμς) ή τις μακέτες των διαφημίσεων τους, στην τελευταία περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν τον διαφημιζόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στα γραφεία του περιοδικού τηλ. 210 8178281-2.