ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επαγγελματικών πλυντηρίων ιματισμού.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε δημόσιο διάλογο επί του σχεδίου τεχνικής προδιαγραφής για την τεχνική - εφοδιαστική υποστήριξη των ελικοπτέρων ιδιοκτησίας του Π.Σ.

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διακοσίων δέκα (210) τεμ. μονών στρωμάτων τύπου στρωματέξ.

Ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια στρωμάτων ειδικού τύπου στρωματέξ.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια υποβρύχιου τηλεκατευθυνόμενου οχήματος ειδικής χρήσης.

Ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών επίπλων.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός (1) οχήματος τύπου επιβατικού μικτής χρήσης.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια εξήντα (60) ειδικών μεταλλικών κλιμάκων.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια χιλίων πεντακοσίων (1.500) αυλών εξ αλουμινίου.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια πέντε (5) τεμ. πυροσβεστικού εξοπλισμού (διασωστικά αεροστρώματα).

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια οκτώ (8) τεμαχίων τηλεχειριζόμενων σταθμών βάσεως- επαναληπτών vhf, περιοχής 146 -174 mhz.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια στρωμάτων ειδικού τύπου στρωματέξ.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια πλυντηρίων ιματισμού επαγγελματικών (3 σετ πλυντήρια-στεγνωτήρια ιματισμού).

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια πλυντηρίων οχημάτων ( 30 τεμ. πλυντικά μηχανήματα ζεστού νερού υψηλής πίεσης).

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια δέκα (10) μηχανημάτων πρόσδεσης σωλήνων.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια ανορθωτών φορτίσεως συσσωρευτών.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια εξήντα χιλιάδων λίτρων (60.000) αφρού υψηλής διόγκωσης.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια σαράντα (40) τεμαχίων αεροσυμπιεστών.

Ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός σε ευρώ - ελεύθερο για την προμήθεια 12 φορητών πυροσβεστικών αντλιών ακαθάρτων συνοδευομένων από απορροφητικά υλικά.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την  προμήθεια πενήντα δύο(52)τεμ.Η/Υ πλήρων, για τις ανάγκες του Σώματος στις 12-9-2006.

Ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια διασωστικών σειρών απεγκλωβισμού, ανίχνευσης και προστασίας.

Ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δώδεκα (12) τεμαχίων Αντλιών Ακαθάρτων.

Ανοιχτός επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φορητών πομποδεκτών.

Ανοιχτός  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επίπλων από βιομηχανοποιημένη ύλη με βάση το ξύλο.

Ανοιχτός  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια  μεταλλικών καθισμάτων.

Ανοιχτός  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μεταλλικών επίπλων - διάφορα

Ανοιχτός επαναληπτικός  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων Βαρέως τύπου (6Χ4) με δεξαμενές νερού και αφρογόνου υγρού χωρητικότητας 10000L και 500 L αντίστοιχα.

Ανοιχτός επαναληπτικός  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 1500 L και 150 L αντίστοιχα.

Ανοιχτός επαναληπτικός  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια πυροσβεστικών οχημάτων με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 5000 L και 500 L αντίστοιχα.

Ανοιχτός επαναληπτικός  διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια ειδικών βραχιονοφόρων πυροσβεστικών οχημάτων Ωφέλιμου Ύψους 18-20 m με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 3000 L και 300 L αντίστοιχα.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την  προμήθεια επτά  χιλιάδων τετρακοσίων (7.400) τεμ. μπλούζες εποχικών πυρ/στών  στις 13-3-2006 & Ω/ 10:30  στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ. Δ/νση Οικονομικών αίθουσα συσκέψεων Μουρούζη 4 Αθήνα
Πληροφορίες για Οικονομικά θέματα Τηλ.210-72.35.879. Για Τεχνικά θέματα τηλ.210-72.27.600.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την  προμήθεια δώδεκα(12)τεμ.στολών χημικής προστασίας στις 27-2-2006 & Ω/ 10:30  στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ. Δ/νση Οικονομικών αίθουσα συσκέψεων Μουρούζη 4 Αθήνα Πληροφορίες για Οικονομικά θέματα Τηλ.210-72.35.879. Για Τεχνικά θέματα τηλ.210-72.27.600.

.Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια δώδεκα (12) διασωστικών σειρών απεγκλωβισμού, ανίχνευσης και προστασίας.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια δώδεκα (12) φορητών πυροσβεστικών αντλιών συνοδευομένων από απορροφητικά υλικά.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια έξι (6) πυροσβεστικών οχημάτων Βαρέως τύπου (6Χ4) με δεξαμενές νερού και αφρογόνου υγρού χωρητικότητας 10000L και 500 L αντίστοιχα.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια έξι (6) πυροσβεστικών οχημάτων με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 1500 L και 150 L αντίστοιχα.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια δώδεκα (12) πυροσβεστικών οχημάτων με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 5000 L και 500 L αντίστοιχα.

Ανοιχτός διαγωνισμός για την προμήθεια έξι (6) ειδικών Βραχιονοφόρων Πυροσβεστικών Οχημάτων Ωφέλιμου Ύψους 18-20 m με δεξαμενές νερού και αφρού χωρητικότητας 3000 L και 300 L αντίστοιχα.

Πρόχειρος διαγωνισμός : για την προμήθεια χιλίων(1.000)τεμ.πυρ/ρων ξηράς κόνεως P 6, εγκλωβισμένης πίεσης. Ημερομηνία διαγωνισμού 4-10-2005 & Ω/ 10:00 στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ. Δ/νση Οικονομικών αίθουσα συσκέψεων Μουρούζη 4 Αθήνα.


Πρόχειρος διαγωνισμός για την έκδοση του περιοδικού "Πυροσβεστική Επιθεώρηση" στις 22-9-2005 & Ω/ 10:00 στις εγκαταστάσεις του Α.Π.Σ. Δ/νση Οικονομικών αίθουσα συσκέψεων Μουρούζη 4 Αθήνα.

Ανοιχτός διαγωνισμός σε ευρώ - ελεύθερο (με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά), για την προμήθεια εκατόν εβδομήντα πέντε (175) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων.

Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια 40 τεμ. πλαστικών αερομεταφερόμενων δεξαμενών (Δέκα (10) τεμ. 500 λίτρων και τριάντα (30) τεμ. 1.000 λίτρων) στις 13-06-2005.

Aνακοίνωση διαδικασίας πρόσληψης 105 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης
Πίνακας στον οποίο φαίνεται η κατανομή των εκατόν πέντε (105) Πυρ/στών Εποχικής Απασχόλησης.

Ανάκληση της 26439 Φ.300.16/27-05-2005 απόφαση Αρχηγού Π.Σ. σχετικά με την διαδικασία πρόσληψης στο Πυροσβεστικό Σώμα εκατόν έξη (106) ιδιωτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως Πυροσβέστες Εποχικής απασχόλησης.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια πέντε χιλιάδων (5.000) τεμ. μπλουζώνεποχικών πυρ/τών στις 03-06-2005.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια 500 τεμ. μυζητικών σωλήνων στις 31-05-2005.

Καλούνται οι προμηθευτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν για: εξήντα πέντε (65) υδροφόρα πυρ/κά οχήματα 4χ4 εκτός δρόμου χωρητικότητας ως 1.500 LT, εξήντα πέντε (65) υδροφόρα πυρ/κά οχήματα 4χ4 εκτός δρόμου χωρητικότητας ως 5.000 LT και σαράντα πέντε (45) υδροφόρα πυρ/κά οχήματα 4χ4 εκτός δρόμου χωρητικότητας ως 10.000 LT.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενός(1)τεμ.φορητού επιχειρησιακού ψηφιακού υπερηχοτομογράφου

Προσκληση ενδιαφεροντος υποψηφιων να παρεχουν υπηρεσιες τεχνικης, πτητικης υποστηριξης και εκπαιδευσης για τα πεντε (5) ιδιοκτητα ελικοπτερα του Π.Σ.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα (2.260) τεμ. σεντονιών.

Δύο προχειροι διαγωνισμοι, για την προμήθεια "Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών & "Διασωστικών αεροστρωμάτων".

Τρείς πρόχειροι διαγωνισμοί, για την προμήθεια 1. φορητών συστημάτων πλοήγησης 2. διάφορα έπιπλα γραφείων 3. καρέκλες γραφείων.

Aνακοίνωση διαδικασίας πρόσληψης 600 πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης
Πίνακας στον οποίο φαίνεται η κατανομή των εξακοσίων (600) Πυρ/στών Εποχικής Απασχόλησης.

Πρόχειρος διαγωνισμός, για την προμήθεια: δορυφορικών φωτογραφιών.

Ανακοινώνουμε την διενέργεια 4 πρόχειρων επαναληπτικών μειοδοτικών διαγωνισμών.

Προκήρυξη ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριάντα έξι (36) Υδροφόρων οχημάτων.

Αναβολή διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια των επτά (7) πυροσβεστικών πλοίων.

Τέσσερεις (4) πρόχειροι διαγωνισμοί.

Ματαίωση του διαγωνισμού της 2/2004 διακήρυξης για την προμήθεια τριάντα έξι (36) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων.

Επτά (7) πρόχειροι επαναληπτικοί διαγωνισμοί.

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια επτά (7) πυροσβεστικών πλοίων.

Προκήρυξη ΑΝΟΙΚΤΟΥ επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τριάντα έξι (36) Υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων.

 

Αρχείο διαγωνισμών