Υπουργείο Δημοσίας Τάξης
Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
Γραφείο Τύπου
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : 1387a Ώρα: 19:00 Αθήνα: 01/03/2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Συνεδρίασε την 1η Μαρτίου το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια των τακτικών κρίσεων έτους 2006 των Ανώτατων Αξιωματικών και αποστράτευσε τον Β΄ Υπαρχηγό Αντιστράτηγο Χρήστο Μητροπέτρο, ενώ προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου - Υπαρχηγού Π.Σ. τον Υποστράτηγο Καρδάρα Γεώργιο

Στη συνέχεια το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ. έκρινε :

Α. προακτέους ως Αντιστρατήγους του Π.Σ.:
(1) Σκόκα Κων/νο,
(2) Παππά Φώτιο

Β. προακτέους ως Υποστρατήγους του Π.Σ.:
(1) Στεφανίδη Στυλιανό
(2) Κοντοκώστα Αθανάσιο
(3) Πετανίδη Χρήστο
(4) Κάκκο Δημήτριο

Γ. διατηρητέο Υποστράτηγο του Π.Σ.
(1) Παπαδόπουλο Χρήστο (Υ/Γ)

Δ. ευδοκίμως τερματίσαντα τον Υποστράτηγο του Π.Σ
(1) Παπαμίχο Νικόλαο

Στους αποστρατεφθέντες αξιωματικούς με το βαθμό του Αντιστρατήγου και Υποστρατήγου, απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν.

Επίσης το Πρωτοβάθμιο Ανώτατο Συμβούλιο του Π.Σ έκρινε:

Α. διατηρητέους Αρχιπυράρχους:
(1) Πιτσογιάννη Χριστόφορο
(2) Φαφούτη Κων/νο (Υ/Γ)

Β. και ευδοκίμως τερματίσαντες τους Αρχιπυράρχους του Π.Σ.:
(1) Καραχάλιο Ηλία
(2) Χίνο Χρήστο
(3) Βασιλείου Απόστολο
(4) Μητρέντση Βασίλειο
(5) Θεοδουλίδη Πολυνίκη
(6) Μπαϊράμη Γρηγόριο
(7) Ακριτίδη Στέφανο
(8) Νικολακόπουλο Νικόλαο
(9) Ποθητό - Ψαρομπά Νικόλαο
(10) Ζανιά Κων/νο

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η διενέργεια των παραπάνω τακτικών κρίσεων βασίστηκε στο νέο Π.Δ. 39/06 (ΦΕΚ. τ. Α' 42/28-2-06), σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται:
- η κατάργηση της μίας θέσης Υπαρχηγού,
- η δημιουργία δύο θέσεων Γενικών Επιθεωρητών (Βορείου και Νοτίου Ελλάδας), οι οποίοι θα φέρουν το βαθμό του Αντιστρατήγου,
- η σύσταση δύο θέσεων Υποστρατήγων και η τοποθέτηση τους ως:
α) Προϊστάμενος Επιτελείου Α.Π.Σ. και
β) Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας,
- σύσταση δύο κλάδων στο Επιτελείο του Αρχηγείου του Π.Σ.:
α) Κλάδο Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων και
β) Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης , με προϊσταμένους αυτών Αρχιπυράρχους.


Γραφείο Τύπου Α.Π.Σ., Ριζαρείου 1 και Μ. Ασίας
Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15233
Τηλ.:2108178271-4, Fax: 2108178275-6,
http://www.fireservice.gr - e-mail: mail@fireservice.gr
  Επιστροφή στην σελίδα των Δελτίων Τύπου