ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2007

Ημερολόγιο έτους 2007

Η πλούσια ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για το ημερολόγιο τοίχου και την ημερήσια ατζέντα, που θα εκδώσει φέτος το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.
Συγκεκριμένα, το ημερολόγιο τοίχου θα έχει τίτλο «Ένα μουσείο γεννιέται» και στις σελίδες του, θα απεικονίζεται μέρος των εκθεμάτων του υπό ίδρυση Πυροσβεστικού Μουσείου, σε εικαστική σύνθεση με ανάλογου θέματος φωτογραφίες, από το ιστορικό αρχείο του Α.Π.Σ.
Η τιμή του ημερολογίου θα κυμαίνεται περί τα 3 ευρώ.
Όσοι ενδιαφέρονται να προμηθευτούν το ημερολόγιο του Πυροσβεστικού Σώματος, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Α.Π.Σ. (τηλ.: 210-7225055 - fax: 210-7257887), ενώ παραγγελίες γίνονται δεκτές και μέσω του e-mail του Σώματος: mail@fireservice.gr.