Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Πρώτη σελίδα
 

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

Με την τελετή αγιασμού που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2006, στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στα Βίλλια Ατικής, ξεκίνησε και τυπικά, η νέα εκπαιδευτική περίοδος για τους σπουδαστές της Σχολής Πυροσβεστών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι πρόκειται για τους πρώτους 250 δόκιμους πυρ/στες από τους 540 επιτυχόντες, του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, εκπληρώνοντας έτσι το αίτημα των τελευταίων ετών, για αύξηση του έμψυχου δυναμικού.
Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους, σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, μεγάλος αριθμός αξιωματικών και καθηγητές της Σχολής.
Κατά την ομιλία του ο Αρχηγός του Π.Σ., Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης, καλωσόρισε τους Δόκιμους Πυροσβέστες και τους κάλεσε να αξιοποιήσουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το χρόνο φοίτησης τους στην Πυροσβεστική Ακαδημία, ώστε να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στα νέα, αυξημένης βαρύτητας και ευθύνης, καθήκοντα τους.
Αμέσως μετά, ο Διοικητής της Σχολής Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Πύραρχος Κωνσταντίνος Πρέντζας, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η συνεχής, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση του προσωπικού στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και της αποτελεσματικότητας του Σώματος σε όλους τους τομείς δράσης και ευχήθηκε στους σπουδαστές της Σχολής, να έχουν μία γόνιμη και ουσιαστική εκπαίδευση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ