Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Πρώτη σελίδα
Ο Γ.Γ. του Υ.Δ.Τ. κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης, ο Υπαρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Γεώργιος Καρδάρας και οι Πρέσβεις των Σκανδιναδικών Χωρών κατά την επίσκεψη τους στην 1η Ε.Μ.Α.Κ.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΤΩΝ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΣΤΗΝ 1η ΕΜΑΚ

Οι Πρέσβεις των Σκανδιναβικών Χωρών ( Δανίας, Νορβηγίας, Σουηδίας, Φιλανδίας,) συνοδευόμενοι από τον Γ.Γ. του Υ.Δ.Τ. κ. Λεωνίδα Ευαγγελίδη και τον Υπαρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Γεώργιο Καρδάρα, επισκέφθηκαν στις 8 Μαρτίου τις εγκαταστάσεις της 1ης Ε.Μ.Α.Κ, προκειμένου να ενημερωθούν για την επιχειρησιακή δραστηριότητα της μονάδας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έγινε ξενάγηση στους χώρους, ενημέρωση της αντιπροσωπείας από τον Διοικητή της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. Πύραρχο Γεροκώστα Απόστολο και στη συνέχεια ανταλλαγή απόψεων των Πρέσβεων με το προσωπικό.
Ακολούθησε άσκηση, το σενάριο της οποίας προέβλεπε ανεύρεση ατόμου από διασωστικό σκύλο, καθώς και επίδειξη των ειδικών διασωστικών οχημάτων της μονάδας.
Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν: ο Πρέσβης της Δανίας κ. Niels Henrik Sliben και η πρόξενος κ. Aase Panoliaskou, ο Πρέσβης της Νορβηγίας κ. Finn K. Fostervoll και η πρόξενος κ. Anne- Cathrine Glavas, ο Πρέσβης της Σουηδίας κ. Marten Grunditz, ο Πρέσβης της Φιλανδίας κ. Johan Ole Norrback και η πρόξενος κ. Leena Vuorio.