Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Πρώτη σελίδα

Την εμπιστοσύνη του 95% των Ελλήνων πολιτών
χαίρει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε, από την Κάπα- research και ανακοινώθηκε στο συνέδριο για θέματα ασφαλείας, Exposec 2006, που πραγματοποιήθηκε στις 28 & 29 Μαρτίου στην Αθήνα την πρώτη θέση της εμπιστοσύνης των πολιτών χαίρει το Πυρ/κό Σώμα και ακολουθούν ο στρατός, οι αεροπορικές εταιρείες, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η Ελληνική Αστυνομία, οι υπηρεσίες ελέγχου - προστασίας καταναλωτή και οι τράπεζες. Ενώ το 68,9 των ερωτηθέντων θεωρεί την Ελλάδα ασφαλή χώρα.

Η συλλογή των στοιχείων της έρευνας έγινε στις 20 Μαρτίου, με την μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων βάσει ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, σε 608 νοικοκυριά και σε άνδρες - γυναίκες άνω των 18 ετών, στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη.