Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Πρώτη σελίδα
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ "ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2006"

Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η εκπαιδευτική άσκηση ετοιμότητας πεδίου με την ονομασία «ΣΕΙΣΙΧΘΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2006», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2006, ημέρα Τρίτη και περί ώρα 10:00 π.μ. στη Λαμία (οδός Πατρόκλου 40),  από το τέταρτο (4ο) έτος του Τμήματος Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε συνεργασία με την Π.Υ. Λαμίας και την 7η ΕΜΑΚ Λαμίας.
Το σενάριο της άσκησης περιελάβανε  προσομοίωση προγραμματισμένης αστοχίας σε φυσική κλίμακα διώροφου κτιρίου από σεισμό, με κατεδάφιση με τεχνικές μεθόδου και ταυτόχρονη εκδήλωση πυρκαγιάς.


Ειδικότερα, εντός του χώρου του κτιρίου, είχαν τοποθετηθεί σε επιλεγμένα σημεία από τους επιβλέποντες και σχεδιαστές της άσκησης, ομοιώματα ανθρώπων, καθώς και ένας μεταλλικός κλωβός διάσωσης, με στόχο την διερεύνηση και καταγραφή χώρων πιθανής καταφυγής και επιβίωσης των ενοίκων, κατά την διαδικασία κατάρρευσης αυτού, από σεισμό.
Το εν λόγω πείραμα αποτέλεσε την πρώτη προγραμματισμένη αστοχία σε φυσική κλίμακα που έλαβε χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υλοποιήθηκε σε συνέχεια προηγούμενου πειράματος της Σχολής Ανθυποπυραγών και αφορούσε προσομοίωση ισχυρού σεισμού σε τριώροφο κτίριο από οπλισμένο σκυρόδεμα, που διεξήχθη στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2002, στην οδό Ερμιόνης 32, Αδάμες στη Νέα Κηφισιά.
Τη σχεδίαση και υλοποίηση της άσκησης, στα πλαίσια της διδασκαλίας του μαθήματος της «Αντισεισμικής Προστασίας» της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, είχαν ο τακτικός καθηγητής του Ε.Μ.Π. κ. Παναγιώτης Τουλιάτος και ο Αξιωματικός του Π.Σ. Επιπυραγός Κωνσταντίνος Κοροντζής, καθηγητές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, σε συνεργασία με την κ. Αργυρώ Φιλολία, Διοικητικολόγο - Επικεφαλής Επιθεωρήτρια Συστημάτων Διαχείρισης, καθηγήτρια της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Σε ειδική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο που θα ορισθεί, ομάδα σπουδαστών του 4ου έτους του Τμήματος Ανθυποπυραγών, θα παρουσιάσουν στα πλαίσια της πτυχιακής τους εργασίας, τα πορίσματα της εν λόγω άσκησης,
την οποία θα επιμεληθούν ο καθηγητής του Ε.Μ.Π. και καθηγητής της Πυρ/κής Ακαδημίας κ. Παναγιώτης Τουλιάτος και ο Αξιωματικός του Π.Σ. Επιπυραγός Κωνσταντίνος Κοροντζής.

«Ευτυχώς ήταν μία άσκηση», τόνισε σε δηλώσεις του, μετά το πέρας της άσκησης, ο Αρχηγός του Π.Σ., Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης, προσθέτοντας: «Η διεξαγωγή τέτοιου είδους ασκήσεων αποτελούν συνέχεια της προσπάθειας για τη συνεχή και άρτια εκπαίδευση των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος σε πραγματική κλίμακα, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση συμβάντων. Ευχαριστώ τους σχεδιαστές καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιώτες για την καθοριστική συμβολή τους για την διεξαγωγή της σημερινής άσκησης».   
Την άσκηση, παρακολούθησαν: ο Νομάρχης Φθιώτιδας κ. Χειμάρας, ο Δήμαρχος Λαμίας κ. Κοτρονιάς, ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης, ο Προϊστάμενος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Λαμίας κ. Ζαχαρόπουλος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Φθιώτιδας Υποστράτηγος Παναγιώτης Γιαννίκος, ο Αστυνομικός Διευθυντής Φθιώτιδας, ο εκπρόσωπος της ΜΕΡΥΠ Αντισυνταγματάρχης Ιωάννης Στάμος, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Έξαρχος, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδας Υποστράτηγος Φώτιος Παππάς, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Αθανάσιος Κοντοκώστας, ο Διοικητής της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Αρχιπύραρχος Ιωάννης Ζαχίλας, ο Διοικητής Π.Δ.Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας Αρχιπύραρχος Παύλος Λάππας.