Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Πρώτη σελίδα
Στην εκδήλωση για την Παγκόσμια μέρα της Δασοπονίας, παραβρέθηκε και ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Α. Κόης.

Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας της Δασοπονίας, το Πυροσβεστικό Σώμα, πραγματοποίησε στις 21 Μαρτίου 2006 και ώρα 09:30, συμβολική δενδροφύτευση στην δασική περιοχή Οικισμού Καλλιτεχνούπολης, του Δήμου Ραφήνας.
Την δενδροφύτευση πραγματοποίησε τμήμα σπουδαστών και προσωπικού της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και παρέστη ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας Κόης.   
Κατά την δενδροφύτευση, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας Κόης επισήμανε: «Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν πλέον μια από τις πιο δύσκολές και πολύπλοκες φυσικές καταστροφές, με συνέπειες όχι μόνο άμεσες - απώλειες ανθρωπίνων ζωών και περιουσιών - αλλά δυστυχώς και μακροχρόνιες εξαιτίας των έντονων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Μία από τις κυριότερες στρατηγικές επιλογές του Πυροσβεστικού Σώματος, ήταν και είναι η χάραξη μίας ευρύτερης πολιτικής συνεργασίας με όλους τους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στην αποτροπή και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
Η στρατηγική μας αυτή, επεκτείνεται στην ενίσχυση και αύξηση του εθελοντισμού, στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ευρεία και πλατειά ενημέρωση του Ελληνικού λαού στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
Είναι μία μέρα όπου όλοι μας θα πρέπει να δείχνουμε μια ιδιαίτερη σημασία, διότι τα δάση είναι η προστασία του πλανήτη μας και η ενδεχόμενη μείωση τους θα επιφέρει στο μέλλον και άλλου είδους καταστροφές. Το δάσος είναι αυτό που πραγματικά προσφέρει αγαλλίαση και ηρεμία στους ανθρώπους και στην κοινωνία.
Ας αγκαλιάσουμε λοιπόν, όλοι αυτή την προσπάθεια και ας δώσουμε την προσοχή και την φροντίδα που του αξίζει, διότι είναι μία από τις πιο όμορφες και πλούσιες κληρονομιές της χώρας μας, που παραλάβαμε και οφείλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές».

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ