Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Πρώτη σελίδα
Στην Ημερίδα παρουσιάστηκε από τον DIETER NUESSLER, Διοικητή της Π. Υ. του ¶αχεν (Γερμανίας), το πρόγραμμα FIRE SAFE HOTELS.

Ημερίδα με θέμα "ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ"

Ημερίδα με θέμα "ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ", διοργάνωσε το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με την Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος (Ε.Α.Π.Σ.), στις 11 Μαΐου 2006, στην Αθήνα στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL
Τις εργασίες της ημερίδας χαιρέτησε ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης και ο Πρόεδρος της Ε.Α.Π.Σ. Ιωάννης Σταμούλης.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκε εκ μέρους του Αρχηγείου του Π.Σ., η υφιστάμενη κατάσταση της νομοθεσίας πυρασφάλειας στη χώρα μας, από τον Πυραγό Μάριο Δασόπουλο, σχετικά με τις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους πυρασφαλείας και τα συμβάντα στους χώρους αυτούς.

Επίσης παρουσιάστηκε από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του ¶αχεν (Γερμανίας), DIETER NUESSLER, και υπεύθυνο συντονιστή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων της F.E.U. (Ομοσπονδία Ενώσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης) το πρόγραμμα FIRE SAFE HOTELS.
Ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Ανδρέας Κόης κατά το χαιρετισμό του στην ημερίδα.

Το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα που τελεί υπό την αιγίδα της Ε.Ε. στοχεύει στην κατάρτιση ενός μοντέλου ελέγχου και πιστοποίησης των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, που θα ενισχύσει την εκπαίδευση του προσωπικού στα ζητήματα ασφάλειας και θα καλύψει τις κατάλληλες απαιτήσεις των οδηγιών και των συστάσεων της Ε.Ε. Στην στρατηγική για την επίτευξη του σκοπού αυτού, περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη μιας μεθόδου για την απονομή μιας ευρωπαϊκής ποιοτικής ετικέτας για την ασφάλεια, ανάλογη της αξιολόγησης για την άνεση και πολυτέλεια, με έναν διαφορετικό αριθμό αστεριών (φλόγες).

Στην ημερίδα, η οποία ήταν ενταγμένη στις εκδηλώσεις "Προμηθέας 2006" που διοργανώνει το Πυροσβεστικό Σώμα, παραβρέθηκαν οι Αρχηγοί των Π.Υ. των βαλκανικών χωρών, της Τουρκίας και της Κύπρου, εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού, οι Αξιωματικοί των Γραφείων Πυρασφαλείας της Π.Δ.Π.Υ. Αττικής και μεγάλος αριθμός Δοκίμων Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.