Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Πρώτη σελίδα
 
Η Δρ του Παντείου Πανεπιστημίου και καθηγήτρια της Πυρ/κής Ακαδημίας, κ. Αργυρώ Ζυγούμη - Φιλολία , κατά την ομιλία της.

Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες

Με αφορμή την εθνική ημέρα ατόμων με αναπηρία, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2006, στις εγκαταστάσεις της Πυρ/κης Ακαδημίας, εκδήλωση με κεντρική ομιλήτρια τη Δρ Παντείου Πανεπιστημίου κ. Αργυρώ Ζυγούμη - Φιλολία.

Η ομιλία είχε ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των σπουδαστών απέναντι στα άτομα με αναπηρίες.

Την ομιλία παρακολούθησαν, ο Δ/κτης της Σχολής Ανθυποπυραγών Αριπύραρχος Ζαχίλας Ιωάννης, Καθηγητές, Αξιωματικοί καθώς καιι οι σπουδαστές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.ΟΜΙΛΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ PDF