Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Πρώτη σελίδα
 
Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Αθανάσιος Κοντοκώστας και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού Υποστράτηγος Χρήστος Παπαδόπουλος κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας.

Αιμοδοσία στη Σχολή Πυροσβεστών στα Βίλια Αττικής

Στις 19 Δεκεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πυροσβεστών στα Βίλια, εθελοντική αιμοδοσία της πρώτης σειράς των Δοκίμων Πυροσβεστών, με σκοπό την ενίσχυση της τράπεζας αίματος του Π.Σ.
Η συμμετοχή των Δοκίμων Πυροσβεστών ήταν εντυπωσιακή και άγγιξε περίπου το 80% της δύναμης της Σχολής.
Οι νέοι Δόκιμοι Πυροσβέστες με την τεράστια συμμετοχή τους στην αιμοδοσία έδειξαν ότι πολύ γρήγορα κατάλαβαν ότι Πυροσβέστης και εθελοντισμός είναι έννοιες ταυτόσημες.
Η αιμοδοσία έγινε με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Υγειονομικού, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Διοίκησης της Σχολής Πυροσβεστών και της ομάδας Ιατρών και Υγειονομικού Προσωπικού του αντίστοιχου τμήματος του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας.