Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Πρώτη σελίδα
 
Ο Γ.Γ. του Υ.Δ.Τ., Πρέσβυς ε.τ., Κωστής Αιλιανός, επέδωσε τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αποφοίτηση Αξιωματικών από τη Σχολή Επιμόρφωσης του Π.Σ.

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου,  η τελετή αποφοίτησης της 13ης Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Η μετεκπαίδευση αυτή, αποσκοπεί στην πληρέστερη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν  με τον καλύτερο δυνατό  τρόπο, στα αυξημένα καθήκοντα τους και τις νέες απαιτήσεις των καιρών.
Τα πτυχία στους αποφοιτήσαντες επέδωσε φέτος, ο Γενικός Γραμματέας του Υ.Δ.Τ. Πρέσβυς ε.τ., Κωστής Αιλιανός, παρουσία του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Ανδρέα Κόη, των καθηγητών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και συναδέλφων αξιωματικών.

Αναμνηστική φωτογραφία από την τελετή αποφοίτησης της 13ης Εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών του Π. Σ.

Oμιλία του Γενικού Γραμματέα του Υ.Δ.Τ. Πρέσβυ ε.τ., Κωστή Αιλιανού.