Μουσείο Πυροσβεστικού Σώματος
Κ. Μηλίση και Λεωφ. Μαραθώνος, Παλλήνη, T.K. 15351
Τηλ. 210 6034280, Fax: 210 6034279
e-mail: museum@fireservice.gr

   Αποστολή του Πυροσβεστικού Μουσείου είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και κατάλληλη έκθεση στο κοινό των πυροσβεστικών συλλογών, κειμηλίων, μέσων, μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και άλλων αντικειμένων ιστορικής αξίας, καθώς και συγγραμμάτων πυροσβεστικού ενδιαφέροντος ή που έχουν σχέση με την πυροσβεστική ιστορία, η διατήρηση ειδικού ιστορικού πυροσβεστικού αρχείου και η προβολή της ιστορικής πορείας του Σώματος από ιδρύσεώς του και εφεξής.
Στο πλαίσιο της αποστολής του Μουσείου λειτουργεί εντός αυτού, υπό μορφή αυτοτελών Τμημάτων Ειδική Πυροσβεστική Βιβλιοθήκη και Ειδικό Ιστορικό Πυροσβεστικό Αρχείο.
Εκθέματα του Πυροσβεστικού Μουσείου.

   Η εκπλήρωση της αποστολής του Μουσείου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο και ειδικότερα:

  1. Με την κατάρτιση και εμπλουτισμό των προς έκθεση συλλογών, κειμηλίων, μέσων μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, καθώς και άλλων αντικειμένων ιστορικής αξίας.
  2. Με την οργάνωση εκδηλώσεων, διαλέξεων, τελετών, προβολών, εκδόσεων παντός είδους κειμένων ιστορικού πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, διαγωνισμών πολιτιστικής και καλλιτεχνικής φύσης για θέματα συνδεδεμένα με την προώθηση των σκοπών του.
  3. Με τη μελέτη, οργάνωση και τεκμηρίωση της πυροσβεστικής ιστορίας καθώς και την αναζήτηση, ανεύρεση, διαφύλαξη και προβολή ιστορικών κειμηλίων και προβολή αυτών.
  4. Με την καλλιέργεια πνεύματος αγάπης και σεβασμού για την ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος και την προτροπή για τη μελέτη του σε όσο δυνατόν ευρύτερο κύκλο ατόμων και
  5. Με την οργάνωση και λειτουργία Ειδικού Ιστορικού Αρχείου και Πυροσβεστικής Βιβλιοθήκης και Πινακοθήκης.
   Το Μουσείο έχει δικό του έμβλημα, που είναι σύνθεση παλαιού πυροσβεστικού οχήματος και του παλαιού παραδοσιακού πυροσβεστικού κράνους με την προσθήκη του ρητού του Κλεόβουλου του Ρόδιου «ΕΥΚΛΕΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕΙΝ».
   Εκθέματα του Πυροσβεστικού Μουσείου αποτελούν αντικείμενα που αναφέρονται και ενδιαφέρουν την εν γένει Ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος και την αποστολή του από τις αρχές του αιώνα και εφεξής, όπως σημαίες, λάβαρα, σήματα, πυροσβεστικά εργαλεία και υλικά, εικόνες, αναπαραστάσεις, χάρτες ή διαγράμματα, οχήματα και λοιπά μηχανολογικά μέσα ή ομοιώματα αυτών, φωτογραφίες και λοιπό εικαστικό υλικό, πυροσβεστικές στολές, βιβλία πυροσβεστικού ενδιαφέροντος, και πάσης φύσεως έντυπα (περιοδικά, εφημερίδες που αναφέρονται σε πυροσβεστικά θέματα κλπ).
Στο Ειδικό Πυροσβεστικό Αρχείο συγκεντρώνεται, φυλάσσεται και αξιοποιείται κάθε έγγραφο, εικαστικό ή άλλο στοιχείο που μπορεί εμμέσως ή αμέσως να αποτελεί πηγή ή και αντικείμενο της ιστορίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην Ειδική πυροσβεστική Βιβλιοθήκη συγκεντρώνονται, φυλάσσονται, αναπαράγονται και αξιοποιούνται αυστηρά και μόνο οι εκδόσεις, από την ίδρυση του Νεοελληνικού Κράτους και εφεξής, που αφορούν αμέσως ή εμμέσως το αντικείμενο και την αποστολή του Πυροσβεστικού Σώματος και την ιστορία του.