Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας
Πρώτη σελίδα
Ο Αρχηγός του Π.Σ Αντιστράτηγος Χρ. Σμέτης επιδίδει αναμνηστική πλακέτα με τα νέα διακριτικά στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.

Αναμνηστική πλακέτα με τα νέα διακριτικά στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης

  Αναμνηστική πλακέτα με τα νέα διακριτικά των Αξιωματικών και Πυρονόμων του Σώματος, επέδωσε ο Αρχηγός Αντ/γος Χρήστος Σμέτης, στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Βουλγαράκη.
Τα νέα διακριτικά που θεσπίστηκαν επί υπουργίας του, φέρουν οι υπάλληλοι του Σώματος από τις 11 Απριλίου 2005. Η μορφή του νέου διακριτικού είναι εξάγωνος αστέρας, ο οποίος αντικατέστησε το χρυσό σιρίτι, το οποίο δημιουργούσε πρόβλημα εμφανούς διάκρισης από άλλους ένστολους δημόσιους υπάλληλους, ιδιωτικές εταιρίες και ομάδες εθελοντών.
Επιπλέον με τα νέα διακριτικά επιτυγχάνεται πλέον ομοιομορφία, με τους Αξιωματικούς των περισσοτέρων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.